Српски ћирилица | Srpski latinica | English Extranet

Новости

Дигитални катастарски план на геопорталу

Београд, 26.10.2011
геоСрбија | Новости

Подаци о катастарским парцелама, објектима и називима су доступни за преглед на геопорталу.

Графичке податке катастра непокретности који се односе на катастарске парцеле, објекте и називе могуће је прегледати на геопорталу за подручја где су дигитални катастарски планови стављени у службену употребу.

Тренутно су објављени подаци за 1 094 катастарске општине и делова катастарских општина, чиме је обухваћено 3 642 073 катастарске парцеле и 1 050 073 објеката. Такође, приказани су називи потеса, вода и објеката.

Републички геодетски завод ће наставити да ажурира већ објављене податке о катастарским парцелама, објектима и називима. Поред тога, пратиће се динамика израде и стављања у службену употребу дигиталног катастарског плана и омогућиће се преглед тих података на геопорталу.

геоСрбија © 2009–2017