logo    
Измени линију/полигон/правилан полигон: Lukk
Нацртај правилан полигон: Lukk
Прикажи у размери: